Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận

Chương trình 08
Ngày đăng 17/07/2014 | 00:00  | View count: 4704

CHƯƠNG TRÌNH: Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 02)

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG

*

Số 08-CTr/QU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quận Hai Bà Trưng, ngày 10 tháng 6 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH

Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

và đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

giai đoạn 2011 - 2015

(Gọi tắt là Chương trình 02)

Thực hiện Chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thành phố; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng “Chương trình đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015” với những nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG ,

AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

(Giai đoạn 2005 - 2010)

Sau 5 năm thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy về đảm bảo ANCT, TTATXH và đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến hành đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội đạt kết quả đề ra; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, nhân dân làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và thực sự là chỗ dựa cho nhân dân trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy nên cơ bản đã đạt được những mục tiêu yêu cầu đề ra.

An ninh chính trị, TTATXH được giữ vững ổn định, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, kiềm chế không để tình hình phức tạp hơn, đưa phường Bạch Mai ra khỏi diện trọng điểm ma túy của Thành phố.

Quá trình thực hiện chương trình đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân với vai trò Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành quản lý, các đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Tiến hành đồng bộ các biện pháp từ công tác nắm tình hình, tuyên truyền giáo dục đến việc tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, xử lý tốt các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm... Tiềm lực, sức mạnh quốc phòng và khu vực phòng thủ được tăng cường. Bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện trên địa bàn, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chương trình, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế: Việc tổ chức thực hiện ở một số cơ sở, đơn vị chính quyền và tổ chức xã hội… chưa sâu, chưa thường xuyên, công tác nắm tình hình về quốc phòng, an ninh trật tự có lúc chưa nhạy bén, công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng có thời điểm đấu tranh chưa quyết liệt nên tình hình hoạt động của tội phạm vẫn diễn biến và tiềm ẩn phức tạp; công tác quản lý người đi cai nghiện về còn bất cập, tỷ lệ người tái nghiện cao; trình độ đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, một số cán bộ trình độ hạn chế nhưng chưa thường xuyên học tập để đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới. Một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu tu dưỡng, sa sút ý chí chiến đấu, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, số ít có biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật. Một số chủ trương chính sách trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh có nơi chưa đồng bộ, chưa đạt hiệu quả cao.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG,

AN NINH CHÍNH TRỊ , TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG

TỘI PHẠM MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

(Giai đoạn 2011 - 2015)

I/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Tình hình quốc tế có nhiều thuận lợi, hợp tác các nước ngày càng sâu rộng song cũng nhiều diễn biến phức tạp như: mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo, dịch bệnh, thiên tai,....Tình hình kinh tế - xã hội trong nước, Thủ đô Hà Nội có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn đan xen những khó khăn thách thức không nhỏ tác động đến công tác giữ gìn an ninh trật tự và công tác phòng chống tội phạm.

2. Quận Hai Bà Trưng - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, trong nhiều năm qua đã có nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, Tuy nhiên quận vẫn còn là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị: Có nhiều mục tiêu bảo vệ quan trọng; nhiều trường đại học số lượng sinh viên đông; số đối tượng cơ hội chính trị tiếp tục hoạt động ráo riết, nhất là tình hình biến động chính trị ở một số nước tác động; hoạt động của một số tôn giáo diễn biến nhạy cảm; công tác quản lý người nước ngoài, các cơ sở cho người nước ngoài thuê ở và làm việc; đồng thời là địa bàn phức tạp về trật tự xã hội: hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, TNXH, ma túy tiền ẩn phức tạp. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm bọn tội phạm, tệ nạn xã hội thường lợi dụng hoạt động; cơ sở hạ tầng đường ngõ chật hẹp, nhiều khu vực khó khăn; các vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thiên tai dịch bệnh có chiều hướng gia tăng; giá thị trường biến động ảnh hưởng đến đời sống người lao động.

II/ MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị trong mọi hoàn cảnh, tình huống; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận toàn diện vững chắc theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV. Không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập.

2. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tội phạm. Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, TNXH, xây dựng môi trường xã hội an toàn, bình yên cho nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, TTATGT - ĐT, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự kỷ cương xã hội,...

3. Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt chuyên trách: Công an, quân đội, VKS, TAND, Thanh tra, LĐ-TB&XH, y tế, dân quân tự vệ, bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp, bảo vê dân phố, dân phòng,...trong sạch vững mạnh. Lực lượng nòng cốt phải thực sự chuyên trách năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng xung kích, tin cậy thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

4. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành TW, Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, của Quận ủy - HĐND - UBND quận về công tác quốc phòng - an ninh, công tác phòng chống tội phạm ma túy,... Quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị phải cương quyết, linh hoạt, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, phân hóa cô lập các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực phản động, thù địch. Giữ vững nguyên tắc sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của lực lượng nòng cốt và huy động được sức mạnh toàn dân.

III/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Nhiệm vụ, giải pháp chung:

1.1. Nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền đối với công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, TTATXH. Xây dựng chỉnh đốn Đảng, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ ANCT nội bộ, củng cố chính quyền các cấp vững mạnh, khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức, phẩm chất cách mạng, yếu kém về năng lực chuyên môn.

1.2. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở vững chắc cho sự ổn định quốc phòng - an ninh và TTATXH trên địa bàn quận. Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh; kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội từng bước thu hẹp dần khoảng cách giàu, nghèo, thực hiện tốt chính sách xã hội.

1.3. Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, TTATXH. Tăng cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, suy thoái nội bộ; chủ động trong đấu tranh vạch trần, phản bác các hoạt động tuyên truyền chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Giải quyết tốt các vấn đề bức xúc và định hướng dư luận xã hội.

1.4. Góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, TTATXH. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh trên cơ sở thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

1.5. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; xây dựng cơ chế để nhân dân tham gia trực tiếp nhiều hơn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền; phản biện và giám sát xã hội thông qua ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

1.6. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân để xây dựng thế trận an ninh vững chắc, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát huy hiệu quả, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp tình hình đặc điểm của Quận, của từng phường.

1.7. Quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng nòng cốt, chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời động viên khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt đối với số cán bộ chiến sĩ gặp khó khăn.

1.8. Phối hợp chặt chẽ với các quận, nhất là quận giáp ranh trong công tác quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm ma túy.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

2.1. Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị:

2.1.1. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh bảo vệ Thủ đô:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về công tác quốc phòng, Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 16/11/2008 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Chỉ thị số 21-CT/QU ngày 17/12/2008 của Quận uỷ Hai Bà Trưng về lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giáo dục quốc phòng trong tình hình mới” để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. Coi trọng hơn nữa xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” thực sự chắc chắn.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần; từng thành viên hội đồng phải phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm theo lĩnh vực phụ trách. Hằng năm thực hiện tốt kế hoạch của các cấp, tổ chức kiểm tra thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn chương trình, nội dung, phương pháp tiến hành công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân. Trên cơ sở chương trình, nội dung cơ bản, cần chú trọng giáo dục bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và các đối tượng có nhận thức đúng đắn mục tiêu, quan điểm, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng; cũng như đặc điểm, tính chất phức tạp, sự tác động của nó đối với sự nghiệp quốc phòng; đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân, hoạt động của lực lượng vũ trang và tuyên truyền các điển hình tiên tiến về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

- Đồng thời tiếp tục làm tốt việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh chức sắc, chức việc tôn giáo. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ theo phân cấp. Trong 5 năm tới thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 100% cán độ, đảng viên; 95% các đối tượng khác theo chương trình quy định. Khi xem xét đề nghị bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đều phải xem xét tiêu chuẩn đã qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo Quyết định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng - an ninh của cán bộ, đảng viên.

- Bảo đảm 100% các trường THPT, Trung cấp chuyên nghiệp có giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng - an ninh và thực hiện nghiêm túc việc học tập tại các trường THPT, Cao đẳng, Trung học dạy nghề theo chương trình chính khoá.

- Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh phải kết hợp chặt chẽ với công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền giáo dục lịch sử, văn hoá truyền thống cách mạng anh hùng của Đảng bộ, Lực lượng vũ trang và nhân dân Quận. Qua đó làm cho các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân có nhận thức đúng đắn về hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Đề cao cảnh giác cách mạng, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ Quận đã xác định, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và cả nước.

2.1.2. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế:

- Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế, phát triển KT - XH và bảo đảm QP - AN, bảo đảm mỗi bước phát triển KT - XH của Quận là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng. Kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh phải phù hợp với đặc điểm từng lĩnh vực, từng ngành trong việc xây dựng thực hiện chiến lược qui hoạch, dự án kinh tế xã hội.

- Việc lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, y tế, du lịch,…phải gắn kết với yêu cầu quốc phòng - an ninh, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự.

- Các cấp, các ngành thường xuyên làm tốt việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm cho nhiệm vụ động viên quân đội, động viên doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn quận, tham gia sản xuất một số loại vật chất trang bị phục vụ công tác huấn luyện, hoạt động của bộ đội và dân quân tự vệ theo kế hoạch và ngân sách được bảo đảm hàng năm. Coi trọng bảo đảm tập trung phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực phòng thủ then chốt, các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương theo phương án xác định.

- Xây dựng quận Hai Bà Trưng thành khu vực phòng thủ vững chắc: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả tốt hơn việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị và Chương trình số 02-CTr/QU ngày 04/01/2011 của Quận uỷ về xây dựng khu vực phòng thủ Quận vững chắc trong tình hình mới.

- Phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) của Quận.

+ Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm, ngăn chặn, đấu tranh, phản bác làm thất bại mọi âm mưu và phá hoại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngay từ cơ sở. Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; mở rộng dân chủ đi đôi với việc tăng cường giữ vững trật tự kỷ cương, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ. Tổ chức phòng thủ dân sự, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để phòng chống kịp thời có hiệu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường sức mạnh vật chất của khu vực phòng thủ:

+ Rà soát điều chỉnh quy hoạch bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận giai đoạn (2011 - 2015). Quy hoạch xây dựng công trình cất giấu vũ khí trang bị, công trình phòng thủ (2011 - 2015). Quy hoạch đất quốc phòng đến năm 2020. Tổ chức xây dựng công trình phòng thủ theo quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ (2011 - 2015). Xây dựng kế hoạch B của các cấp, các ngành.

+ Từng bước tăng chi ngân sách địa phương cho công tác quốc phòng. Hàng năm tăng cường chỉ đạo, đầu tư xây dựng, bảo quản công trình quốc phòng; kho cất chứa vũ khí trang bị kỹ thuật; tích cực triển khai thực hiện xây dựng trụ sở cơ quan quân sự phường, doanh trại cho các phân đội dân quân trực sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn. Phấn đấu đến năm 2015, 100% các phường hoàn thành xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

+ UBND Quận chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm một số loại trang thiết bị kỹ thuật, công cụ chuyên dùng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; cơ động lực lượng; tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ; chống khủng bố; trinh sát điện tử; thông tin liên lạc của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ quận theo quy định của pháp luật.

- Đổi mới tổ chức các cuộc diễn tập chiến đấu trị an cấp phường theo hướng sát với tình hình nhiệm vụ của từng phường, mỗi năm đạt 20% địa phương được diễn tập.

- Xây dựng lực lượng vũ trang Quận vững mạnh toàn diện và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Thủ đô: Xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ quận vững mạnh toàn diện; lấy xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm cơ sở, làm cho mọi cán bộ chiến sỹ luôn có nhận thức đúng về tình hình, nhiệm vụ, về bản chất, âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, trực tiếp là địa bàn Thủ đô Hà Nội và Quận nhà. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động sáng tạo, lực lượng quân sự phối hợp với công an thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn Quận. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời là đội quân công tác góp phần xây dựng cơ sở chính trị, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Quân uỷ Trung ương về xây dựng tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Đối với lực lượng bộ đội địa phương, cơ quan quân sự Quận: Tiếp tục xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Tích cực đổi mới công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đồng bộ chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến, trang bị từng bước hiện đại, tạo bước chuyển biến cơ bản vững chắc về nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật.

+ Đối với lực lượng Dân quân tự vệ: Quán triệt sâu rộng trong toàn dân và triển khai đồng bộ hiệu quả Luật DQTV. Tăng cường xây dựng lực lượng DQTV “Vững mạnh, rộng khắp”. Coi trọng xây dựng lực lượng DQTV ở các phường, các tổ chức các cơ quan, các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Huấn luyện DQTV phải đúng theo phương trâm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo DQTV làm công tác dân vận; thực sự là lực lượng, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phong trào cách mạng ở cơ sở.

+ Đối với lực lượng dự bị động viên: UBND các cấp chỉ đạo thực hiện chặt chẽ việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký quản lý chặt nguồn động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Hoàn chỉnh kế hoạch động viên của các cấp trong năm 2011. Tổ chức sắp xếp, biên chế, tăng tỷ lệ xếp đúng chuyên nghiệp quân sự cho các đơn vị của Bộ, của Thành phố và d1/BĐĐP. Thực hiện có nề nếp việc cấp, phát phụ cấp trách nhiệm cho sỹ quan dự bị và quân nhân dự bị động viên. Đổi mới tổ chức, phương pháp nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên; Xây dựng lực lượng dự bị động viên bảo đảm “Số lượng đủ, chất lượng cao, thời gian nhanh, an toàn, bí mật”.

- Các cấp uỷ Đảng cần thường xuyên, định kỳ kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn chính trị đạo đức, sức khoẻ, văn hoá, tuyển giao người nào được người đó, không bị loại trả, đổi bù. Thực hiện quy hoạch tuyển quân tạo nguồn động viên; bảo đảm hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao từ cơ sở đến Quận.

- Xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hoàn thành tốt công tác quản lý, chỉ huy, xây dựng huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc quyền. Là trung tâm hiệp đồng, phối hợp các ban ngành đoàn thể của Quận trong thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

- Cấp uỷ, chính quyền đoàn thể các cấp chủ động triển khai các nội dung kế hoạch và biện pháp phối hợp hoạt động, phát huy lợi thế và vai trò của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, nhất là công tác phòng chống lụt bão, thảm họa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác vận động quần chúng,... Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ các đơn vị quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Mở rộng quan hệ đối ngoại quân sự: Các cấp các ngành thường xuyên quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục giải quyết tồn đọng sau chiến tranh. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chính sách mới của Đảng, Nhà nước ban hành đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tạo điều kiện thuận lợi giải quyết chính sách nhà ở cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng.

- Tăng cường mối quan hệ trao đổi kinh nghiệm công tác quân sự quốc phòng địa phương đối với các Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã. Gắn hoạt động của lực lượng vũ trang với các hoạt động kết nghĩa của Quận với một số địa phương Đồn biên phòng Lũng Cú (Hà Giang), Nậm Cắn (Nghệ An) và Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Trà (Điện Biên).

2.1.3. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ:

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước,... về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Bảo đảm trong sạch chính trị nội bộ không để phần tử cơ hội biến chất lọt vào, không để kẻ địch lôi kéo, cài cắm.

- Củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng trong công tác xây dựng, kiện toàn củng cố hệ thống chính trị.

- Thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế bảo vệ chính trị nội bộ trong các khâu: tuyển dụng đào tạo, kếp nạp đảng viên, lựa chọn người vào cấp ủy, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, cử cán bộ đi công tác học tập ở nước ngoài, quản lý “đoàn ra”, “đoàn vào”.

- Tổ chức rà soát, kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, xử lý nghiêm những vụ lộ, lọt bí mật.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức nhất là số công chức ở bộ phận tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của nhân dân, doanh nghiệp. Chủ động phòng chống quan liêu, tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong nội bộ.

2.1.4. Bảo đảm an ninh tư tưởng, văn hóa, thông tin:

- Các cấp ủy Đảng mà trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy phải thường xuyên đổi mới nội dung hình thức, công tác tư tưởng để phục vụ đắc lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với các phong trào cách mạng khác; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, đập tan những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin với Đảng, với chế độ; tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, lòng tự hào về Thủ đô anh hùng, quận Hai Bà Trưng anh hùng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao lành mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu của các tầng lớp nhân dân, nhất là cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác quản lý học sinh - sinh viên, không để kẻ địch, phần tử xấu lôi kéo, kích động tham gia hoạt động chống phá Nhà nước.

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, dịch vụ văn hóa, ngăn chặn, đẩy lùi việc nhập lậu và truyền bá những sản phẩm độc hại; thường xuyên điều tra cơ bản, nắm chắc và quản lý chặt chẽ hoạt động các hội, CLB,...

- Chủ động giáo dục, thuyết phục những người có quan điểm sai trái, kết hợp với việc kiểm điểm, đấu tranh, xử lý thích đáng những người cố tình chống đối, vi phạm pháp luật.

- Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn thu giữ các tài liệu phản động đấu tranh bằng nhiều biện pháp (thông tin nội bộ, thông tin đại chúng, họp các tổ dân phố phát động quần chúng,...) làm vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại tư tưởng của các đối tượng trong và ngoài nước.

- Nâng cao chất lượng công tác thông tin đúng định hướng, kịp thời, chính xác; chủ động ứng phó với các thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống.

2.1.5. Bảo đảm an ninh kinh tế:

- Bảo đảm việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận trong tình hình mới; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động phá hoại kinh tế. Ngăn chặn những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đến các mặt của đời sống xã hội.

- Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch bình ổn thị trường, chống lạm phát theo chỉ đạo của Thành phố.

- Tổ chức bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế trọng điểm, khu vực nhiều tài sản nhà nước, kho tàng, trạm cung cấp điện nước, xăng dầu.

- Kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các vụ đổ vỡ kinh tế lớn ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

2.1.6. Bảo đảm an ninh xã hội:

- Chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp phạm tội, vi phạm pháp luật; không để quần chúng nhân dân khiếu nại đông người, vượt cấp không đúng nơi quy định, gây phức tạp về an ninh trật tự; xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp sai phạm. Không để kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng kích động chống đối, gây bạo loạn.

- Nắm chắc tư tưởng cán bộ, công nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp kinh tế, kịp thời phát hiện những trường hợp có quan điểm sai trái, tiêu cực, bất mãn và các điểm “nóng” xảy ra đình công, bãi công mà kẻ địch có thể lợi dụng chống phá; các vụ việc, hiện tượng, dấu hiệu cài cắm nội gián, lôi kéo, móc nối trong nội bộ,...

- Phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm trong thực hiện chính sách đối với người lao động. Giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn nảy sinh, không để hình thành “điểm nóng”, khiếu kiện đông người phức tạp về an ninh trật tự.

- Phòng ngừa và phát hiện những âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch và bọn phản động trong nước; những hành vi vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vấn đề tôn giáo; không để kẻ địch lợi dụng kích động gây rối, gây bạo loạn, can thiệp vào công việc nội bộ.

- Thực hiện dân chủ, nhất là dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội. Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức nhất là bộ phận tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của nhân dân, doanh nghiệp.

- Có phương án giải quyết tình trạng lợi dụng thương binh, giả thương binh, đối tượng chính sách để tụ tập đông người gây áp lực, can thiệp giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân.

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội:

2.2.1. Công tác phòng ngừa:

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, để mọi người nắm vững pháp luật, tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH. Giáo dục ý thức tự phòng, tự quản về an ninh trật tự. Giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề và thanh tra, kiểm tra các vụ việc nhằm phát hiện những vi phạm và sơ hở, thiếu sót trong cơ chế quản lý để chủ động khắc phục, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực.

- Phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh tội phạm. Giải quyết tốt các chính sách xã hội, tạo việc làm cho người lao động nói chung, số đối tượng nói riêng.

- Phát huy hiệu quả vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện những vi phạm, tội phạm; xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả, các điển hình tiên tiến. Vận động nhân dân tích cực tố giác, tấn công tội phạm. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc phát hiện, điều tra tội phạm. Có chính sách bảo vệ cá nhân và gia đình người tham gia công tác phòng, chống tội phạm, hỗ trợ thỏa đáng đối với tập thể cá nhân bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia công tác này.

- Tăng cường và đổi mới công tác cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người phạm tội được đặc xá, tha tù, người mắc tệ nạn xã hội tại cộng đồng. Quan tâm hỗ trợ những người lầm lỗi đã cải tạo tốt để sớm ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

- Tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề nhạy cảm mà bọn tội phạm, tệ nạn xã hội thường lợi dụng hoạt động. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hành chính góp phần phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

2.2.2. Công tác phát hiện đấu tranh trấn áp, xử lý tội phạm và các vi phạm pháp luật khác:

- Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết, chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, nhất là các đề án “Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm”; “Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên”; các đề án, các chương trình gắn liền với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Chủ động công tác phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm mới phát sinh, phát triển trong điều kiện hội nhập, tội phạm là người tỉnh ngoài,...

- Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch bắt đối tượng có lệnh truy nã, lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dưỡng, trường giáo dưỡng.

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp, huy động mọi lực lượng trong các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm:

+ Đối với tội phạm hình sự: Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh, địa bàn công cộng,... Không đề hình thành tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng, tội phạm hoạt động theo phương thức “xã hội đen”, “đâm thuê, chém mướn”, băng nhóm tội phạm quốc tế hoạt động trên địa bàn; giảm các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Phấn đấu giảm 5-7% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá đạt từ 75% trở lên, trọng án khám phá đạt trên 90%, khám phá 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

+ Đối với tội phạm kinh tế: cần tập trung phát hiện, xử lý các loại tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quy định sở hữu công nghiệp, hàng giả, hàng nhái; tội phạm trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thì trường chứng khoán, kinh doanh trái phép vàng, ngoại tệ,...

2.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm, cờ bạc:

- Sử dụng đồng bộ, toàn diện các giải pháp kinh tế, văn hóa, giáo dục, tâm lý, luật pháp, chính sách lao động, việc làm cho người lao động,... tiếp tục hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tệ nạn mại dâm, cờ bạc.

- Xóa cơ bản các địa bàn phức tạp về mại dâm, cờ bạc. Không để phát sinh các điểm mới và chống mọi hoạt động mại dâm nơi công cộng. Kiểm soát chặt chẽ tình hình và kiên trì đấu tranh giảm mại dâm, cờ bạc, quản lý đối tượng gái mại dâm khi về sinh sống tại cộng đồng.

- Tiếp tục xã hội hóa công tác phòng chống tệ nạn xã hội, toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa; lồng ghép các chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội vào các chương trình kinh tế - xã hội khác như: chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, văn hóa cho người lao động.

2.2.4. Bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và môi trường:

- Tăng cường kỷ cương trên các lĩnh vực: Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, sử dụng hè phố, lòng đường; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền phường để chủ động quản lý các tuyến phố văn minh, trật tự đô thị.

- Tận dụng các nguồn kinh phí được cấp để cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, xây dựng “văn hóa giao thông”; xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt những vi phạm là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông.

- Sắp xếp hợp lý, quản lý hiệu quả các điểm trông giữ xe trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2.3. Nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy:

2.3.1. Công tác tuyên truyền:

- Xác định công tác phòng chống ma túy là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước mắt và lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các đoàn thể và của toàn dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy lồng ghép với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư” nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về hiểm họa ma túy. Phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Công tác tuyên truyền phải có nội dung phong phú cả bề rộng lẫn chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

- Thực hiện đề án “Xây dựng tổ dân phố, cụm dân cư, phường không có tệ nạn ma túy trên địa bàn quận”; chương trình phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch giữa công an và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên; kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong tổ chức gia đình hội viên hội CCB, hội LHPN.

2.3.2. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy:

- Tổ chức điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tình hình, chủ động nắm bắt mọi di biến động, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, nhất là đường dây, đại lý buôn bán, tổ chức sử dụng,... để có cơ sở xây dựng kế hoạch đấu tranh sát hợp tình hình và có hiệu quả. Tiếp tục tập trung xóa tụ điểm, điểm ở các phường trong điểm về ma túy: Thanh Lương, Thanh Nhàn, Bạch Mai ... Các đơn vị chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh không để hình thành tụ điểm, điểm mới; các tụ điểm, điểm phức tạp đã xóa không để tái hoạt động.

- Các ngành nội chính Công an, VKSND, TAND kết hợp chặt chẽ, thống nhất tăng cường đưa xét xử điểm, xét xử lưu động một số vụ tại địa bàn đối tượng gây án hoặc nơi cư trú của đối tượng để răn đe đối tượng, phục vụ công tác tuyên truyền và tạo khí thế cho công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2.3.3. Công tác quản lý người nghiện:

- Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm Quận chỉ đạo Công an quận, phòng LĐ-TB&XH và các phường phối hợp chặt chẽ trong công tác lập hồ sơ xét duyệt đưa người đi cai nghiện bắt buộc đảm bảo đúng người, đúng luật, đúng trình tự.

- Rà soát danh sách, ra quyết định truy tìm đối với người nghiện đã có quyết định đi cai nghiện bắt buộc nhưng bỏ trốn; lên danh sách những người nghi nghiện để tổ chức xét nghiệm bằng test thử nhanh để phát hiện những trường hợp có kết quả dương tính, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện.

- Tất cả những trường hợp đi cai nghiện về khi đủ điều kiện được quản lý sau cai tại cộng đồng đều được quản lý đúng theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ, phân công tình nguyện viên kèm cặp giúp đỡ, vận động người sau cai nghiện tham gia Câu lạc bộ B93, giúp họ hòa nhập cộng đồng.

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành xây dựng trung tâm điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone để điều trị những người tụ nguyện theo mục tiêu: giảm tội phạm, giảm khả năng lây truyền HIV/AIDS.

PHẦN THỨ BA

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I/ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1- Ban Thường vụ Quận ủy, các Ban xây dựng Đảng Quận ủy:

- Có kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt của Quận để quán triệt chương trình. Chỉ đạo những nội dung, biện pháp trong từng năm, từng giai đoạn. Tổ chức kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị. Định kỳ tổ chức sơ kết 1 năm, 3 năm, tổng kết 5 năm thực hiện chương trình. Hàng tháng, hàng quý Ban Tuyên giáo Quận uỷ chủ trì giao ban định hướng tuyên truyền công tác giáo dục quốc phòng - an ninh với các ngành, đoàn thể quận.

- Các Ban xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai ở đơn vị mình. Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Dân vận mở đợt tuyên truyền sâu rộng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nâng cao nhận thức, thống nhất các quan điểm của Đảng về giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ma túy, tăng cường vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác và đấu tranh phòng chống âm mưu phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch.

2. UBND Quận: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho các phòng, ban, ngành và UBND các phường.

3. MTTQ và các đoàn thể nhân dân: Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và hướng dẫn cơ sở thực hiện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, thực hiện hiệu quả các phong trào cách mạng; các nghị quyết liên tịch giữa MTTQ với các ngành, đặc biệt là nghị quyết phối hợp giữ gìn an ninh trật tự. Tích cực đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị.

4. Các phường, Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy: Căn cứ vào chương trình của Quận ủy chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác trên các lĩnh vực, địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao. Bảo đảm thực hiện tốt, hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu của chương trình.

5. Cơ quan thường trực chương trình phối hợp Văn phòng Quận ủy giúp Quận ủy tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình; phối hợp chặt chẽ các cơ quan tư pháp, nội chính, chuyên môn quận xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tốt chương trình.

II/ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN:

1. Năm 2011: Tổ chức triển khai đến các cấp ủy đảng cơ sở. Tổ chức bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

2. Năm 2012: Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình kết quả 01 năm thực hiện chương trình.

3. Năm 2013: Tổ chức kiểm tra và sơ kết thực hiện chương trình giai đoạn giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV. Điều chỉnh, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp diễn biến tình hình mới.

4. Năm 2014: Đánh giá kết quả 04 năm thực hiện chương trình.

5. Năm 2015: Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy; (để

- BCĐ Chương trình 05 Thành ủy; báo cáo)

- Bộ tư lệnh Thủ đô;

- Các đ/c Quận ủy viên;

- Thường trực HĐND - UBND quận;

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; (để

- MTTQ và các đoàn thể; th.hiện)

- Các thành viên BCN chương trình;

- Lưu VPQU, cơ quan thường trực.

T/M QUẬN ỦY

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Lan Hương