Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo cho điểm, nhóm tin lành chưa được công nhận
Loại thủ tục Nội vụ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

- UBND cấp xã thụ lý, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (giảm thời gian thực hiện
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.