Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Loại thủ tục Y tế
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – UBND cấp xã

- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ – hẹn trả kết quả.

- Bộ phận một cửa – UBND cấp xã: Tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phân cấp tại Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế. Khi hồ sơ đ&úng, hợp lệ, ghi phiếu tiếp nhận và ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện Nhận hồ sơ cấp phép và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm sau đây: - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thục phẩm nguy cơ cao, không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh. - Các hộ gia đình, cá nhân sản xuất thực phẩm bao gói đơn giản, kinh doanh hàng tươi sống, không bao gói; - Các quán ăn, các quầy bán thực phẩm chế biến sẵn để ăn ngay trong ngày và các chợ, khu du lịch, các lễ hội, hội nghị do xã tổ chức và quản lý; - Các trường tiểu học, mầm non không thuộc diện quản lý của cấp trên.
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Lệ phí - Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ
- Phí kiểm tra thẩm địn
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế ”.

- Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 3/9/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”

- Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng VSATTP.

Các thủ tục liên quan khác