Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 10: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng
Loại thủ tục Lao động thương binh xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu bi&ên nhận có ghi ngày trả kết quả.

- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp tr&ên giải quyết

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đề nghị cơ quan có thẩm
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận theo đề nghị của cá nhân
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.