Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục . Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà.
Loại thủ tục Lao động thương binh xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu bi&ên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả.

- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, tổ chức họp Hội đồng xác nhận xã để lập bi&ên bản và xác nhận đơn đề nghị và chuyển cơ quan cấp tr&ên giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện không
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính không
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 105/2008/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công

Các thủ tục liên quan khác