Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 18: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến.
Loại thủ tục Lao động thương binh xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân có nhu cầu xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với thanh ni&ên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu bi&ên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả.

- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổ chức họp hội đồng x&ét duyệt, chuyển cơ quan cấp tr&ên giải quyết..

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 191/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - TB&XH.

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Liên Bộ Lao động TB&XH – Bộ Tài chính – Bộ Y tế.

- Thông tư liên tịch số 26/2007/TTLT – BLĐTBXH – BQP ngày 21/11/2007 củaBộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng

Các thủ tục liên quan khác