Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 25: Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo
Loại thủ tục Lao động thương binh xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân có nhu cầu đề nghị xác nhận, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã để được xác nhận.

- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ; xác nhận tờ khai, chuyển cấp tr&ên giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT –BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 20/11/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính.
Các thủ tục liên quan khác