Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 26: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
Loại thủ tục Lao động thương binh xã hội
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục vi&ên, xuất ngũ về địa phương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại UBND cấp xã.

- UBND cấp xã tiếp nhận, ni&êm yết công khai kết quả họp Hội đồng x&ét duyệt tại trụ sở UBND cấp xã 15 ngày.

- Nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện thì chuyển hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện qua Ban CHQS cấp huyện

- Ban CHQS cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, nhận kết quả và gửi trả lại cho công dân qua UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng – Bộ Lao động TB&XH – Bộ Tài chính.

Các thủ tục liên quan khác