Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 5: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
2 Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
3 Thủ tục 7: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
4 Thủ tục 8: Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
5 Thủ tục 9: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
6 Thủ tục 10: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
7 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
8 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
9 Thủ tục 13: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
10 Thủ tục 14: Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
11 Thủ tục 15: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
12 Thủ tục 16: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
13 . Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
14 Thủ tục 18: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
15 Thủ tục 19: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
16 Thủ tục 20: Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân Người có công để đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
17 Thủ tục 21: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
18 Thủ tục 22: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
19 Thủ tục 23: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội
20 Thủ tục 24: Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh. Mức độ 2 Cấp phường Lao động thương binh xã hội