Đội quản lý thị trường số 5

Thông tin đội quản lý thị trường
Ngày đăng 02/04/2015 | 00:00  | View count: 1753

Số 44 Trần Xuân Soạn

ĐT:3.984.5896 - FAX : 3.99432741

ĐTDD

ĐTCQ

Đội trưởng :

Nguyễn Huy Cương

0912.173.882

3.984.5896

Đội phó :

Nguyễn Văn Thanh

0913.202.266

3.984.5896

Đội phó:

Nguyễn Duy Tùng

0932.226.869

3.984.5896

Đội phó :

Lê Mạnh Thắng

0903.438.668

3.984.5896