Báo cáo kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động khác có liên quan tại địa chỉ: Số 77 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 15/05/2024 | 16:02  | Lượt xem: 101

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động khác có liên quan tại địa chỉ: Số 77 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 843/UBND-YT ngày 14/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Báo cáo kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động khác có liên quan tại địa chỉ: Số 77 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)

Quyết định số 37/QĐ-XPVPHC ngày 04/5/2024 của UBND quận hai Bà Trưng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

(Chi tiết tại đây)