Báo cáo số 123/BC-UBND ngày 01/4/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ 03 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2024
Ngày đăng 03/04/2024 | 10:39  | Lượt xem: 221

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo về Công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ 03 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo số 123/BC-UBND ngày 01/4/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về Công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ 03 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2024.

(Chi tiết tại đây)