Công văn số 1117/UBND-YT ngày 18/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc báo cáo giải quyết đơn của công dân Trần Thị Thu Huế
Ngày đăng 20/06/2024 | 15:31  | Lượt xem: 207

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo giải quyết đơn của công dân Trần Thị Thu Huế phản ảnh quá trình sử dụng dịch vụ tại thẩm mỹ viện Katia, địa chỉ tại 25C Đại La, phường Trương Định không đúng như quảng cáo.

Công văn số 1117/UBND-YT ngày 18/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc báo cáo giải quyết đơn của công dân Trần Thị Thu Huế phản ảnh quá trình sử dụng dịch vụ tại thẩm mỹ viện Katia, địa chỉ tại 25C Đại La, phường Trương Định không đúng như quảng cáo.

(Chi tiết tại đây)

Đơn của bà Trần Thị Thu Huế xin rút đơn phản ảnh, kiến nghị về việc sử dụng dịch vụ tại thẩm mỹ viện Katia, địa chỉ tại 25C Đại La, phường Trương Định không đúng như quảng cáo.

(Chi tiết tại đây)

Báo cáo số 84/BCUBND ngày 17/06/2024 của UBND phường Trương Định báo cáo về việc kiểm tra hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Katia tại địa chỉ 25C Đại La.

(Chi tiết tại đây)