Công văn số 21/DS-YT ngày 30/08/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 8 năm 2023
Ngày đăng 31/08/2023 | 17:20  | Lượt xem: 167

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 8 năm 2023.

Công văn số 21/DS-YT ngày 30/08/2023 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 8 năm 2023.

(Chi tiết tại đây)