Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm
Ngày đăng 25/03/2024 | 15:50  | Lượt xem: 193

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm.

Thông báo số 12/TB-YT ngày 25/03/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sáchcác cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm.

(Chi tiết tại đây)