Hướng dẫn sử dụng Clip truyền thông trong phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết
Ngày đăng 14/06/2024 | 10:21  | Lượt xem: 210

Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn sử dụng Clip truyền thông trong phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết.

Công văn số 1276/KSBT-TTGDSK ngày 13/6/2024 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế Hà Nội về việc Hướng dẫn sử dụng Clip truyền thông trong phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết.

(Chi tiết tại đây)