Quận Hai Bà Trưng triển khai hoạt động Vệ sinh học đường năm 2024
Ngày đăng 06/02/2024 | 10:30  | Lượt xem: 159

Để đảm bảo công tác Y tế học đường, chủ động phòng chống dịch bệnh và hạn chế các bệnh, tật học đường của học sinh trong trường học, ngay từ tháng 01 năm 2024, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch Hoạt động Vệ sinh học đường năm 2024.

Các hoạt động nhằm mục tiêu tăng cường các hoạt động chuyên môn, tuyên truyền giáo dục về vệ sinh học đường, phòng chống dịch, bệnh tật học đường, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đặt ra, Trung tâm Y tế sẽ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường học trên địa bàn quận triển khai các hoạt động chuyên môn, trong đó tập trung thực hiện tuyên truyền về vệ sinh học đường, phòng chống dịch, bệnh tật học đường và chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về vệ sinh y tế trường học, phòng chống bệnh tật học đường; phòng chống dịch bệnh mới nổi, tái nổi, dịch bệnh đang lưu hành trên địa bàn quận và thành phố; phòng chống tai nạn thương tích, dinh dưỡng hợp lý,… cho học sinh các trường học dưới nhiều hình thức phong phú.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế và nhà trường về các nội dung của công tác y tế trường học và hướng dẫn cán bộ y tế học đường các nhà trường triển khai công tác y tế học đường theo quy định tại Thông tư 13/2016/TTLT/BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế. Đảm bảo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực chuyên môn về công tác y tế trường học và các nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe học sinh cho cán bộ Trạm Y tế và cán bộ y tế trường học ít nhất 2 lần/năm.

Hoạt động kiểm tra và truyền thông về Vệ sinh học đường

Trong năm 2024, Trung tâm Y tế cũng sẽ phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát công tác y tế học đường, vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước phòng chống dịch bệnh tại các trường khối Mẫu giáo - Mầm non và khối phổ thông trên địa bàn quận ít nhất 1 lần/năm. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, giám sát đột xuất và tăng cường tại các trường học có nguy cơ cao về dịch bệnh. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị trường học và các đơn vị liên quan có biện pháp giảm thiểu các yếu tố nguy cơ về y tế trường học, khắc phục tồn tại sau giám sát, góp phần chăm sóc sức khỏe học sinh.

Trung tâm Y tế cũng thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đánh giá thực trạng công tác y tế học đường tại 100% các trường học công lập và ngoài công lập trên địa bàn quận theo Thông tư 13/2016/TTLT/BYT-BGD&ĐT ngày 12/5/2016.

Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh có vai trò vô cùng quan trọng bên cạnh việc dạy văn hoá cho học sinh tại nhà trường. Thời gian qua, Trung tâm Y tế quận đã luôn nỗ lực trong việc phối hợp với các trường học trên địa bàn để triển khai các hoạt động nhằm đưa hoạt động vệ sinh học đường nói riêng và công tác y tế học đường nói chung đi vào hoạt động hiệu quả, hạn chế các tật, bệnh học đường nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh.