Quyết định số 42/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Xử phạt vi phạm hành chính
Ngày đăng 15/05/2024 | 16:29  | Lượt xem: 248

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Dương Thủy - Đại diện hộ kinh doanh tại Số 234 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Quyết định số 42/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với  bà Lê Dương Thủy - Đại diện hộ kinh doanh tại Số 234 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)