Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Xử phạt vi phạm hành chính
Ngày đăng 15/05/2024 | 16:33  | Lượt xem: 295

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tô Ánh Tuyết - Đại diện hộ kinh doanh tại P109 - E6 Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tô Ánh Tuyết - Đại diện hộ kinh doanh tại P109 - E6 Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)