Quyết định số 46/QĐ-XPVPHC ngày 15/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Xử phạt vi phạm hành chính
Ngày đăng 16/05/2024 | 11:32  | Lượt xem: 315

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức: One Kitchen Minh Khai - Công ty Cổ phần đầu tư ATAG - Địa điểm kinh doanh: Số 106, ngõ 461 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Quyết định số 46/QĐ-XPVPHC ngày 15/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức: One Kitchen Minh Khai - Công ty Cổ phần đầu tư ATAG - Địa điểm kinh doanh: Số 106, ngõ 461 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)