Thông báo Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập đã thẩm định (Thời gian từ 01/03/2024 đến 29/03/2024)
Ngày đăng 01/04/2024 | 16:34  | Lượt xem: 274

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng thông báo Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập đã thẩm định (Thời gian từ 01/03/2024 đến 29/03/2024).

Thông báo số 14/TB-YT ngày 29/3/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập đã thẩm định (Thời gian từ 01/03/2024 đến 29/03/2024).

(Chi tiết tại đây)