Tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm
Ngày đăng 01/04/2024 | 16:37  | Lượt xem: 294

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng thông báo Tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm.

Thông báo số 15/TB-YT ngày 01/4/2024 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về Tổng hợp các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm.

(Chi tiết tại đây)