giáo dục y tế

Tập huấn nghiệp vụ chính sách dân số và nâng cao chất lượng dân số cho cộng tác viên Quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 07/06/2019 | 15:20

Phòng Dân số - KHHGĐ, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ Thành phố Hà Nội khai mạc lớp tập huấn cho cộng tác viên dân số.

Thực hiện kế hoạch của Chi cục Dân số - KHHGĐ Thành phố Hà Nội về tổ chức tập huấn kiến thức vận động đối tượng thực hiện chính sách dân số và nâng cao chất lượng dân số cho cộng tác viên dân số năm 2019, sáng 04/6/2019, Phòng Dân số - KHHGĐ, Trung tâm Y tế quận phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ Thành phố Hà Nội khai mạc lớp tập huấn cho 110 cộng tác viên dân số.

Tại buổi tập huấn, Báo cáo viên - Bác sỹ Trần Thị Dung - Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi - Hội người cao tuổi Việt Nam cung cấp tới học viên các nội dung trọng tâm về chính sách dân số trong giai đoạn hiện nay; các kỹ năng tuyên truyền vận động người dân thực hiện, ủng hộ chính sách và tham gia các hoạt động của công tác dân số trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 21/NQ-TW hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Khoá XII. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi tại cộng đồng được nhấn mạnh, nhằm phát huy tinh thần và sự đóng góp của người cao tuổi đối với xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân số.

Thông qua các buổi tập huấn, cộng tác viên dân số được trau dồi kiến thức, kỹ năng làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động công tác dân số trong tình hình mới.

Nguyễn Hoàng Yến - Trung tâm Y tế quận