GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ QUẬN

Quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 31-5-1961 với tên gọi lúc đó là Khu phố Hai Bà Trưng. Đảng bộ quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 09-6-1961 theo Nghị quyết số 123-NQ/ĐBHN ngày 09-6-1961 của Thành ủy Hà Nội.

Quận Hai Bà Trưng nằm ở phía Đông Nam nội thành Hà Nội, là địa bàn có vinh dự được mang tên hai vị Nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc: Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị.

Quận Hai Bà Trưng phía Đông giáp sông Hồng, qua bờ sông là quận Long Biên; phía Tây giáp quận Đống Đa và một phần nhỏ giáp quận Thanh Xuân; phía Nam giáp quận Hoàng Mai; phía Bắc giáp quận Hoàn Kiếm. Diện tích tự nhiên của Quận: 10,09km² với dân số là: 33,7 vạn người.

Quận Hai Bà Trưng nằm trên nền đất xưa vốn thuộc các tổng Hậu Nghiêm (sau đổi là Thanh Nhàn), Tả Nghiêm (sau đổi là Kim Liên), Tiền Nghiêm (sau đổi là Vĩnh Xương), huyện Thọ Xương, một số tổng của huyện Thành Trì và vùng thái ấp của thượng tướng Trần Khát Chân từ Ô Cầu Dền (đầu đường Trần Khát Chân) đi xuống hết Bạch Mai, tới các phường có tên Mai (Mai Động, Tương Mai nay thuộc quận Hoàng Mai). Trước 1961, cùng với Bạch Mai, Mai Động, Hoàng Mai đều thuộc quận VII. Từ 1961 là khu Hai Bà Trưng. Từ tháng 6 năm 1981 là quận Hai Bà Trưng.

Quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 31-5-1961 với tên gọi lúc đó là Khu phố Hai Bà Trưng. Đảng bộ quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 09-6-1961 theo Nghị quyết số 123-NQ/ĐBHN ngày 09-6-1961 của Thành ủy Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời khu phố Hai Bà Trưng gồm 19 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, đ/c Nguyễn Công Nhân được bầu là Bí thư Quận ủy, đ/c Lê Văn Ba và đ/c Đỗ Bích được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy.

60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng đã trải qua 26 kỳ Đại hội. Năm 2020, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vui tươi, phấn khởi hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khách 2-9, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã long trọng tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội được tiến hành trong từ ngày 03-8 đến ngày 04-8-2020 tại hội trường Trung tâm Chính trị Quận. Về dự Đại hội có 243 đại biểu đại diện cho 20.239 đảng viên đang sinh hoạt tại 69 tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ. Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”, Đại hội đã tập trung trí tuệ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV (giai đoạn 2015 - 2020), đi sâu phân tích, làm rõ những mặt còn khuyết điểm, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực; xác định mục tiêu phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển quận Hai Bà Trưng toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI gồm 41 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy tại Đại hội. Với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư Quận ủy khóa XXV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Quận ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí, bầu UBKT Quận ủy gồm 07 đồng chí. Đồng chí Trần Quyết Thắng và đồng chí Nguyễn Quang Trung được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy khóa XXVI.

Chặng đường phát triển 60 năm qua của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã khẳng định rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết chung sức, chung lòng của toàn dân việc gì chúng ta cũng làm được và giành được những thành tựu quan trọng. Với truyền thống đấu tranh cách mạnh vẻ vang, tự hào với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - một tài sản tinh thần vô giá; phát huy những kinh nghiệm, thành tựu quan trọng đạt được, với sức mạnh nội lực của mình, Đảng bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng tin tưởng và quyết tâm sẽ vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, để quận Hai Bà Trưng phát triển nhanh, bền vững và trở thành một trung tâm đô thị phát triển năng động của Thủ đô Hà Nội. Trong nhịp bước khẩn trương và khí thế của tiến trình đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân Quận Hai Bà Trưng đã, đang và nhất định sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, góp phần xây dựng Thủ đô xứng tầm với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước; đưa Quận Hai Bà Trưng chủ động hội nhập và phát triển hướng tới mục tiêu giàu đẹp, văn minh, công bằng, dân chủ trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin của cả nước và Thủ đô về Quận Hai Bà Trưng Anh hùng.