giới thiệu hội đồng nhân dân

Thường trực Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 26/12/2012 | 00:00  | View count: 854

 

 

Nhiệm kỳ 2016-2021

 

- Chủ tịch HĐND quận: Đ/c Đinh Thị Lan Duyên

- Phó chủ tịch HĐND quận: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

- Phó chủ tịch HĐND quận: Đ/c Bùi Thanh Tùng