Hoạt động các phường

Thường trực HĐND phường Lê Đại Hành tổ chức phiên họp tháng 9 chuẩn bị cho phiên giải trình giữa hai kỳ họp của thường trực HĐND phường
Ngày đăng 19/09/2018 | 16:16

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường Đảng ủy - HĐND phường 18 Lê Đại Hành, thường trực HĐND phường tổ chức phiên họp tháng 9 để chuẩn bị cho phiên giải trình giữa hai kỳ họp của thường trực HĐND phường.

   

         Chủ trì Hội nghị có các đồng chí trong thường trực HĐND phường, cùng dự có các đồng chí thường trực UBND, MTTQ phường; các đồng chí trưởng công an, trưởng, phó hai ban HĐND, đại diện cho 5 đơn vị bầu cử trên địa bàn phường.

        Tại Hội nghị, thường trực HĐND phường đã đánh giá hoạt động trong tháng, phát huy kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, đồng thời đồng chí chủ tọa trao đổi kỹ cho phiên giải trình giữa hai kỳ họp sắp tới, phân công cho hai Ban HĐND đi khảo sát thực tế những điểm phường đã giải quyết nhưng đến nay vẫn tồn tại như: chợ cóc, mái che, mái vẩy, VSMT…

         Sau khi hai Ban tiến hành khảo sát xong đã báo cáo thường trực HĐND phường và xây dựng báo cáo phục vụ cho phiên giải trình. Thường trực HĐND phường lựa chọn nội dung thiết thực với thực tế, chuẩn bị báo cáo chu đáo là khâu then chốt có tính quyết định đối với chất lượng, hiệu quả của phiên giải trình.Thường trực HĐND phường cũng đã thảo luận công tác chuẩn bị tổ chức phiên giải trình kết hợp với cuộc họp thường kỳ của thường trực HĐND phường, việc tổ chức thành công phiên giải trình sắp tới sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND tại địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT- XH trên địa bàn.

          Tới đây, thường trực HĐND phường sẽ tiếp tục rà soát kế hoạch giám sát, khảo sát của hai Ban HĐND theo chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ của thường trực HĐND phường giao.

                                                                                                        Thường trực HĐND Phường Lê Đại Hành