Hoạt động các phường

HĐND phường Thanh Nhàn họp phiên giải trình về công tác quản lý trật tự văn minh đô thị tuyến phố Lạc Nghiệp và quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng ăn uống tuyến phố Võ Thị Sáu
Ngày đăng 23/10/2018 | 13:16

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Thường trực HĐND phường Thanh Nhàn, ngày 18/10/2018, tại Trụ sở UBND phường Thanh Nhàn, Thường trực HĐND phường đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý trật tự văn minh đô thị tuyến phố Lạc Nghiệp và quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng ăn uống tuyến phố Võ Thị Sáu.

       Phiên giải trình đã được tổ chức đúng luật, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm. Với chủ đề tập trung vào việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri về nội dung liên quan đến công tác quản lý trật tự văn minh đô thị tuyến phố Lạc Nghiệp và quản lý cệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng ăn uống tuyến phố Võ Thị Sáu đã được các đại biểu nghiên cứu với tinh thần trách nhiệm cao trước khi nêu câu hỏi phát biểu. Buổi làm việc đã có 10 ý kiến về trật tự văn minh đô thị tuyến phố Lạc Nghiệp và 06 ý kiến về vệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng ăn uống tuyến phố Võ Thị Sáu. Thường trực UBND, Công an phường đã giải trình nghiêm túc, làm rõ nhiều nội dung, tiếp thu ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao.

       Kết thúc hội nghị, Bà Vũ Thanh Loan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đã phát biểu bế mạc hội nghị và kết luận: Việc lựa chọn chủ đề và cách thức tổ chức phiên giải trình khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển và xây dựng chính quyền trên địa bàn phường, đáp ứng mong muốn của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Để tạo bước chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả cao hơn nữa trong việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và của đại biểu HĐND trong thời gian tới, đề nghị UBND phường tập trung, xây dựng lộ trình, đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm đối với các nội dung ý kiến thuộc thẩm quyền; tranh thủ sự chỉ đạo của quận, tăng cường phối hợp với các phòng ban ngành, các đơn vị liên quan để giải quyết đối với các nội dung ý kiến vượt quá thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện với HĐND phường tại kỳ họp thứ 8 HĐND phường.

                                                                                                             Nguyễn Như Quỳnh - UBND phường Thanh Nhàn