Hoạt động các phường

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phạm Đình Hổ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 19/03/2019 | 16:08

Trong 2 ngày 14 – 15/3/2019, tại Hội trường Nhà văn hóa số 3 Hàng Chuối đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Phạm Đình Hổ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Thường vụ – Trưởng Ban Dân vận Quận ủy và các đồng chí chuyên viên Uỷ ban MTTQ Quận Hai Bà Trưng, chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND –UBND – công an phường, trưởng các đoàn thể cùng 78 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, các giai cấp và các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, đội ngũ trí thức, các thành phần kinh tế và lực lượng vũ trang trong phường.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng ủy phường, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa hình thức vận động nhân dân, nỗ lực làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết, cầu nối hiệu quả gữa Đảng, chính quyền và nhân dân, phối hợp chặt chẽvới các ngành có liên quan xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng của phường.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả”, Đại hội tiến hành hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phạm Đình Hổ nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 33 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ phường khóa XIII đã bầu bà Trần Thị Ngọc Tú – Thường vụ Đảng ủy làm Chủ tịch UB. MTTQ phường. Các bà Trương Hồng Diệp - Ủy viên BCH Đảng bộ phường và bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ phường là các Phó chủ tịch, ông Trần Dũng Triệu – Chủ tịch Hội CCB và bà Vũ Thị Mai – CHủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường là ủy viên ban thường trực UB.MTTQ phường. Đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ cử ra đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng lần thứ XV bao gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Quận và phường đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp của UB.MTTQ phường cũng như các tổ chức thành viên trên địa bàn, đồng thời đề nghị Uỷ ban MTTQ phường cần khắc phục những hạn chế, phát huy thế mạnh, chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ; phát huy vai trò tích cực, sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc….để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm  kỳ tới.

                                               

                                        Đào Văn Sơn – UBND phường Phạm Đình Hổ