Hoạt động các phường

Thanh niên tuổi 17 phường Đồng Tâm hăng hái đi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu
Ngày đăng 09/04/2019 | 10:55

Thực hiện kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về Đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội và đăng ký dân quân tự vệ năm 2019, ngày 07 tháng 4 năm 2019, Ban chỉ huy Quân sự phường Đồng Tâm tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 năm 2019.

Ban chỉ huy Quân sự phường hướng dẫn các nam thanh niên kê khai thông tin cá nhân, kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, tiến hành sơ khám sức khỏe về cân nặng, chiều cao… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân nên trong đợt đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 của phường Đồng Tâm năm nay có 73/73 thanh niên tham gia đạt 100%.

Thanh niên tuổi 17 của phường Đồng Tâm tham gia đăng ký nghĩa vụ lần đầu năm 2019

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định.

                                                Phạm Thị Huệ - Công chức VHXH phường