Hoạt động các phường

Công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phường Thanh Lương
Ngày đăng 10/04/2019 | 16:11

Phường Thanh Lương có tổng số 48 địa bàn điều tra, trong đó, có 33 địa bàn toàn bộ và 03 địa bàn đặc thù. BCĐ tổng điều tra Thành phố chọn 15 địa bàn của phường để điều tra mẫu, mỗi địa bàn điều tra 30 hộ, thực hiện điều tra phiếu mở rộng đối với 07 địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-BCĐTP ngày 15/10/2018 của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 114/KH-BCĐ ngày 02 /11/2018 của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở quận Hai Bà Trưng về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; UBND phường Thanh Lương đã ra quyết định thành lập BCĐ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019, phân công nhiệm vụ với từng thành viên BCĐ phường và các tổ trưởng tổ điều tra.

Phường Thanh Lương có tổng số 48 địa bàn điều tra, trong đó, có 33 địa bàn toàn bộ và 03 địa bàn đặc thù. BCĐ tổng điều tra Thành phố chọn 15 địa bàn của phường để điều tra mẫu, mỗi địa bàn điều tra 30 hộ, thực hiện điều tra phiếu mở rộng đối với 07 địa bàn.

BCĐ phường đã đề nghị các thành viên trong BCĐ tổng điều tra Dân số và nhà ở 2019 phường Thanh Lương, các tổ trưởng tổ điều tra, các điều tra viên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao ,hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo thu thập và tổng hợp thông tin chính xác, đầy đủ, trung thực và đạt kết quả cao trong cuộc tổng điều tra Dân số và nhà ở 2019.

Ngay sau lễ ra quân, BCĐ Quận và phường thường xuyên tiến hành giám sát, kiểm tra công tác điều tra tại các địa bàn. Trong quá trình giám sát đã trực tiếp hướng dẫn cách giải quyết đối với các trường hợp cụ thể giúp cho công tác điều tra được diễn ra nhanh chóng và đảm bảo chính xác.Nhìn chung, các điều tra viên đã thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy trình. tuy nhiên,trong quá trình điều tra còn một số khó khăn như: một số hộ chưa cung cấp thông tin với lý do đã cung cấp thông tin tại nơi có hộ khẩu thường trú, hệ thống phần mềm nhập dữ liệu đôi lúc còn lỗi hệ thống, nhiều hộ đi làm về muộn cũng gây khó khăn cho công tác điều tra…

Tính đến thời điểm ngày 10/4/2019, 48 địa bàn điều tra đã hoàn thành tiến độ 91%, trong đó, 17/48 địa bàn đã hoàn thành tiến độ 100%.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, UBND phường đã đề nghị sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp tích cực của các tổ chức đoàn thể và các đồng chí cán bộ địa bàn dân cư, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, việc cung cấp đầy đủ thông tin của các gia đình là rất quan trọng và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của các điều tra viên để góp phần vào thực hiện thành công cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 tại phường Thanh Lương nói riêng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nói chung.

                                                                                                                 Hoàng Thu Vân- UBND phường Thanh Lương