Hoạt động các phường

Phường Quỳnh Lôi “tăng tốc” trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 10/04/2019 | 16:54

Sau 07 ngày kể từ Lễ ra quân tiến hành công tác tổng điều tra dân số, Phường Quỳnh Lôi đã đạt được những kết quả sơ bộ như sau: 3141/4128 hộ được phỏng vấn (đạt 76%) với số nhân khẩu là: 11.009 (trong đó nữ là: 5683).

Tổng điều tra dân số và nhà ở là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra (TĐT) thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm 1 lần vào các năm có số cuối cùng là số 9. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc TĐT đầu tiên tại VN ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của TĐT từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả TĐT. Trong đó, sử dụng hai hình thức thu thập thông tin mới so với các cuộc điều tra mẫu hộ dân cư và TĐT dân số và nhà ở trước đây, đó là: sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua sử dụng internet.

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng diều tra dân số và nhà ở quận Hai Bà Trưng, căn cứ Kế hoạch số 41//KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND phường Quỳnh Lôi; ngày 01 tháng 4 năm 2019, ban chỉ đạo phường tổ chức lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trên địa bàn phường có 39 tổ dân phố được ghép thành 33 địa bàn điều tra, trong đó có 27 tổ là 27 địa bàn, có 12 tổ ghép thành 06 địa bàn (7A + 10C, 6A+ 6B, 3A + 3B, 1C + 1D, 1A + 1B, 2A + 2C ). Sau 07 ngày kể từ Lễ ra quân tiến hành công tác tổng điều tra dân số, Phường Quỳnh Lôi đã đạt được những kết quả sơ bộ như sau: 3141/4128 hộ được phỏng vấn (đạt 76%) với số nhân khẩu là: 11.009 (trong đó nữ là: 5683).

Với nhiệt huyết của các Điều tra viên, của Tổ trưởng dân phố dẫn đường, của các lực lượng trong toàn phường, phường Quỳnh Lôi đang “tăng tốc” trong cuộc Tổng điều tra dân số để có thể “về đích” đảm bảo thời gian và chất lượng.

 

Nguyễn Thị Hường-UBND phường Quỳnh Lôi