Hoạt động các phường

Hội Khuyến học phường Bách Khoa sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 13/05/2019 | 16:45

Ngày 08/5/2019, tại Hội trường UBND phường Bách Khoa, Hội khuyến học phường đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương các mô hình học tập tiến tiến.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Quang Nho - Chủ tịch Hội khuyến học quận Hai Bà Trưng; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UB kiểm tra; đồng chí Hoàng Thị Tuyết Lan – Phó Chủ tịch UBND phường; các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể, các đơn vị, trường học trên địa bàn; các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng các chi hội khuyến học, đại diện các tập thể và cá nhân, gia đình được biểu dương khen thưởng đã về dự.

Đồng chí Nguyễn Lan Duyên - Chủ tịch Hội khuyến học phường thay mặt BCH Hội báo cáo đánh giá những kết quả thành tích phong trào công tác hội đã đạt được trong 3 năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Nho Quang - Chủ tịch Hội khuyến học quận Hai Bà Trưng đã đánh giá những kết quả, thành tích của hội khuyến học phường đạt được trong việc tổ chức thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng chính phủ, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Hội khuyến học phường cần tranh thủ sự quan tâm lãnh, đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, các ngành đoàn thể, các đơn vị trong sự nghiệp xây dựng một xã hội học tập suốt đời, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đep.​

Tại hội nghị, Hội khuyến học phường đã biểu dương khen thưởng cho 03 đơn vị, 08 đoàn thể phường, 03 trường học, 31 tổ dân phố và 27 gia đình đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng “Cộng đồng học tập, Gia đình học tập” với tổng số tiền khen thưởng là 10.850.000 đồng được trích từ quỹ khuyến học, khuyến tài năm 2019.

Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2019-2020, Hội Khuyến học phường Bách Khoa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình cộng đồng học tập cấp xã; tích cực tuyên truyền mô hình xã hội học tập, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ; triển khai hiệu quả chương trình phối hợp với các Hội, đoàn thể trên địa bàn phường về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập.

 

Nguyễn Minh Thuận – UBND phường Bách Khoa