Hoạt động các phường

Thường trực HĐND phường Quỳnh Mai khảo sát về công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn
Ngày đăng 20/05/2019 | 10:48

Chủ trì đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch HĐND phường. Cùng tham gia đoàn còn có các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, trưởng, phó các Ban HĐND phường.

Vừa qua, thường trực HĐND phường Quỳnh Mai đã tổ chức 02 buổi khảo sát công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Chủ trì đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch HĐND phường. Cùng tham gia đoàn còn có các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, trưởng, phó các Ban HĐND phường.

Qua khảo sát, UBND phường đã chủ động phối hợp triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc quản lý công tác trật tự xây dựng, tiến hành kiểm tra tình hình trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, vệ sinh môi trường. Công tác quản lý, vận động tuyên truyền đã đi vào nền nếp nhân dân và các hộ kinh doanh đã ý thức được việc giữ gìn trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Các điểm nóng về xây dựng, môi trường đô thị đã được giải quyết, khắc phục. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hệ thống cống thoát nước một số dãy nhà xây dựng đã lâu còn ứ đọng gây ô nhiễm môi trường; tình hình vi phạm trật tự đô thị vẫn còn do ý thức một bộ phận người dân chưa tốt, công tác xử lý lấn chiếm via hè kinh doanh ở một số nơi chưa triệt để dẫn đến một số trường hợp sau sắp xếp tiếp tục tái lấn chiếm...

Qua 02 cuộc khảo sát về công tác trật tự xây dựng, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường cho thấy đã có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động tạo ý thức cho người nhân trên địa bàn trong việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường.Thay mặt đoàn khảo sát, thường trực HĐND phường Quỳnh Mai đề nghị trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức khảo sát hệ thống thoát nước trên địa bàn phường nơi ứ đọng nước gây ô nhiễm để có giải pháp giải quyết. Thường xuyên ra quân, kiểm tra, xử lý cương quyết đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự đô thị, xây dựng nhà sai phép, bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường, không đúng nơi quy định...

Nguyễn Bảo Ngọc – UBND phường Quỳnh Mai