Hoạt động các phường

HĐND phường Phạm Đình Hổ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ Mười
Ngày đăng 14/06/2019 | 11:16

Ngày 12/6/2019, HĐND phường Phạm Đình Hổ tổ chức kỳ họp thứ Mười, kỳ họp giữa năm theo quy định.

Ngày 12/6/2019, HĐND phường Phạm Đình Hổ tổ chức kỳ họp thứ Mười, kỳ họp giữa năm theo quy định. Thành phần dự họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể, BCH công an, hiệu trưởng các trường học, bí thư chi bộ và trưởng ban công tác Mặt trận 10 tổ dân phố cùng 20/22 đại biểu HĐND phường (vắng 02 đại biểu HĐND có báo cáo lý do).

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã nghe báo cáo, tờ trình: kết quả hoạt động và chương trình giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND phường;Tờ trình chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng cuối năm 2019;Tờ trình, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách  và các hoạt động tài chính khác năm 2018; Tờ trình và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách 2018; Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10; Thông báo của UBMTTQ phường tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND.  

HĐND phường trao đổi, đóng góp và quyết nghị 4 nghị quyết: Về chương trình giám sát của HĐND năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018 và thông qua nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm; Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách 2018.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã tổ chức phiên chất vấn của các đại biểu HĐND. Với vai trò, trách nhiệm của mình, các đại biểu đã đề nghị lãnh đạo UBND phường giải trình về chức trách, nhiệm vụ quản lý địa phương và phản ảnh ý kiến thể hiện tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong phường. Đồng thời cũng đưa ra những biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại để góp phần thực hiện, tạo sự ổn định và phát triển bền vững và hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Đào Văn Sơn- UBND phường Phạm Đình Hổ