Hoạt động các phường

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân phường Thành Nhàn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 14/06/2019 | 15:14

Hồi 8h00 ngày 13/6/2019, Hội đồng nhân dân phường Thành Nhàn tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự kỳ họp có 22 đại biểu HĐND phường và các ông, bà trưởng các ban ngành, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác MTTQ địa bàn dân cư.

Bà Vũ Thanh Loan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp. Kỳ họp thứ 9 của HĐND phường có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 và thực hiện các nội dung chương trình công tác năm 2019: Xem xét báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện thu chi, quyết toán thu chi ngân sách năm 2018; công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa IX.

Tại kỳ họp, hai ban HĐND phường báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo thẩm tra về nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo lĩnh vực hoạt động của ban. Ủy ban MTTQ phường cũng thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn phường đạt được kết quả khả quan: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt kế hoạch được giao; không có trường hợp sinh con thứ 3, an ninh trật tự được đảm bảo, công tác cải cách hành chính được chú trọng,… Công tác phối hợp giữa UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thực hiện theo đúng quy định, quá trình điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, đúng luật, chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng lên. Hoạt động giám sát được duy trì, nội dung giám sát đều là những vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm. Công tác tiếp công dân, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của thường trực HĐND, hai Ban HĐND phường thực hiện nghiêm túc.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường tiến hành xem xét miễn nhiệm đại biểu HĐND và chức danh Phó ban Pháp chế đối với bà Đặng Thị Thanh Hòa. Tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó ban Pháp chế đối với ông Đặng Quang Định. Kết quả ông Đặng Quang Định trúng cử chức danh Phó ban Pháp chế với 100% số phiếu đồng ý.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, kỳ họp thứ 9 HĐND phường Thanh Nhàn có 04 đại biểu phát biểu ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cùng những kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông,… của địa phương.

Nguyễn Thị Như Quỳnh - CC VHXH phường Thanh Nhàn