Hoạt động các phường

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân phường Bùi Thị Xuân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 14/06/2019 | 17:02

Ngày 12/06/2019, HĐND phường Bùi Thị Xuân khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường; các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, đại biểu HĐND phường và bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các địa bàn dân cư, đại diện cử tri phường Bùi Thị Xuân.

Kỳ họp lần này, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8 tỷ 616 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch năm; vận động nhân dân thu 3 quỹ năm 2019 (Quỹ vì trẻ thơ, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học) được 79 triệu đồng; ủng hộ quỹ vì biển đảo 45 triệu 350 nghìn đồng;…

Các đại biểu cũng được nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND phường; Thông báo của Ủy ban MTTQ phường tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, các kiến nghị với HĐND, UBND phường. HĐND Phường thông qua  nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2018; phân bổ bổ sung dự toán ngân sách phường năm 2019 và chương trình giám sát HĐND phường năm 2020.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8 HĐND phường, khóa IX diễn ra thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã được nghe ý kiến giải trình và trả lời của lãnh đạo UBND phường, các đại biểu HĐND đều phát huy vai trò trách nhiệm của mình, đưa những ý kiến thể hiện tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong phường; các ý kiến trả lời đúng thực trạng của phường, không né tránh, đề ra được các giải pháp hữu hiệu, góp phần tích cực ổn định và phát triển bền vững của địa phương. Kỳ họp thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và của nhân dân địa phương.

Hội đồng nhân dân phường Bùi Thị Xuân