Hoạt động các phường

Phường Quỳnh Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 và bầu, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021
Ngày đăng 17/07/2019 | 15:58

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, ngày 10/07/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quỳnh Mai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 và bầu, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân (TTND) phường nhiệm kỳ 2019-2021.

Tham dự hội nghị có bà Phan Thị Bích Vân - Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Oanh - Chủ tịch UBND phường; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các ông, bà thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường, trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư; ủy viên Ủy ban MTTQ và thành viên Ban thanh tra nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam, Trưởng ban TTND trình bày báo cáo tổng kết công tác TTND nhiệm kỳ 2017-2019. Báo cáo nêu bật thành tích của Ban TTND phường trong giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát các công trình xây dựng phục vụ cộng đồng trên địa bàn phường trong nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị hàng năm của phường.

Hội nghị tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 11 thành viên. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ghi nhận, biểu dương thành tích Ban TTND - Ban GSĐTCCĐ phường đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2019; chúc mừng 11 đồng chí thành viên được tín nhiệm bầu vào Ban TTND phường nhiệm kỳ 2019-2021. Yêu cầu Ban TTND nhiệm kỳ mới tập trung xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể; khắc phục tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ trước; tổ chức các hoạt động giám sát dự án đầu tư trên địa bàn phường, bộ phận một cửa phường; tăng cường nắm bắt tình hình phản ánh của nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Nguyễn Văn Long - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quỳnh Mai