Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 18/06/2024 | 10:09  | Lượt xem: 159

Trong 02 ngày 13 và 14/6/2024, tại hội trường trung tâm chính trị quận Hai Bà Trưng (Số 8 Bùi Ngọc Dương) đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Vũ Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng cùng các vị trong Ban Thường vụ Quận ủy, đại diện lãnh đạo HĐND - UBND quận, lãnh đạo MTTQ Việt Nam quận các thời kỳ cùng 184 đại biểu chính thức, những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội
và tổ công tác chỉ đạo Đại hội số 3 tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV và đoàn Chủ tịch Đại hội, bà Nguyễn Xuân Diệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận quận nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam quận đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, của Quận uỷ Hai Bà Trưng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt Nghị quyết và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và được giao trong nhiệm kỳ đều thực hiện đạt và vượt. Một số nhiệm vụ mới phát sinh, khó thực hiện nhưng cũng được triển khai đạt kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy cùng các vị
lãnh đạo HĐND - UBND quận tặng hoa và tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đặt mục tiêu tổng quát: Tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, xây dựng quận Hai Bà Trưng và Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XVI ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đặng Thị Phương Hoa chúc mừng, biểu dương những kết quả nổi bật mà MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã đạt được của trong nhiệm kỳ qua. Bà Đặng Thị Phương Hoa đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khẩn trương quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội; Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động Nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với phương châm: Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và Nhân dân được thụ hưởng thật. MTTQ Việt Nam quận cần phát hiện và giới thiệu những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào, các hoạt động xã hội để lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Nhân dân, đặc biệt là tinh thần tự tôn, tự hào, khát vọng cống hiến của công dân Hai Bà Trưng. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia hiệu quả, có trách nhiệm trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn đại biểu các tầng lớp Nhân dân quận Hai Bà Trưng chúc mừng Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và sự đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp đối với công cuộc xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại. Ông Nguyễn Văn Nam đề nghị ngay sau Đại hội, Ủy ban MTTQ quận sớm xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên; triển khai chương trình công tác toàn khóa và cụ thể bằng các chương trình công tác hằng năm; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, hội viên và Nhân dân toàn quận. Ủy ban MTTQ quận phải là tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, thống nhất, chủ động chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quận, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 64 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XVI, nhiệm kỳ 2024-2029 và 5 vị tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa XVI đã hiệp thương cử 04 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa XVI; Bà Nguyễn Xuân Diệp được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”,  thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận đã mở ra một giai đoạn mới cho công tác Mặt trận quận. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong quận tiếp tục phát huy truyền thống quận anh hùng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo trong Nhân dân, góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.     

Nhân dịp này, tối ngày 15/6/2024, tại khu vực tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ, phố Trần Nhân Tông, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức chương trình Liên hoan văn nghệ với chủ đề “Bài ca đoàn kết” với sự tham gia của các phường trên địa bàn. Liên hoan văn nghệ là hoạt động có ý nghĩa của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận và chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.