Quận Hai Bà Trưng quán triệt Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”
Ngày đăng 15/09/2023 | 17:30  | Lượt xem: 1947

Sáng ngày 15/9, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 24-CT/TU và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 7/8/2023, của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận. Cùng dự có các vị uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ; Uỷ viên BCH Đảng bộ quận; Trưởng, phó các phòng, ban ngành, tổ chức CT-XH quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các phường; Hiệu trưởng các trường học công lập trên địa bàn...

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã triển khai Kế hoạch số 152-KH/QU, ngày 13/9/2023, của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ quận, gắn với trách nhiệm của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị quận và cơ sở.

Về nội dung triển khai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Trần Quyết Thắng yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở, cụ thể: trong ban hành nghị quyết, các văn bản phải ngắn gọn, thực chất, sát thực tế, không để tình trạng “Nghị quyết chồng nghị quyết” hoặc ban hành nghị quyết chuyên đề hàng năm cùng một nội dung. Đặc biệt, phải linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; lựa chọn việc mới, việc khó để mạnh dạn làm điểm, làm trước để thông qua các đề án, chuyên đề, mô hình; những nhiệm vụ cấp bách, tồn tại phải được giải quyết ngay.

Đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận
triển khai Kế hoạch số 152-KH/QU, ngày 13/9/2023, của Ban Thường vụ Quận ủy tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Sơn - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị quận triển khai Kế hoạch số 153-KH/QU, ngày 13/9/2023, của Ban Thường vụ Quận ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt tại đơn vị, với nhiều hình thức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; hoàn thành trong tháng 9/2023. Đồng thời, đảng bộ các phường, 100% chi bộ cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quận tổ chức sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình, thảo luận nội dung Chỉ thị 24-CT/TU, trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2023.

Đồng chí Nguyễn Duy Sơn - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị quận
triển khai Kế hoạch số 153-KH/QU, ngày 13/9/2023, của Ban Thường vụ Quận ủy tại hội nghị

Đồng chí Phùng Bích Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy triển khai một số nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy.

Việc tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 24-CT/TU thể hiện tinh thần nghiêm túc của Quận ủy Hai Bà Trưng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 07/8/2023, của Ban Thường vụ Thành ủy, qua đó, tạo bước chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở; giúp mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị thấm nhuần ý chí khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, xây dựng quận Hai Bà Trưng “Phát triển bền vững, văn minh, hiện đại” bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, thông qua những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực.