Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận triển khai các nội dung làm việc giám sát về công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường
Ngày đăng 29/03/2024 | 16:00  | Lượt xem: 132

Đối tượng giám sát gồm UBND và Chủ tịch UBND ba phường: Trương Định, Phố Huế, Quỳnh Mai. Các phường cần xây dựng báo cáo về công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/3/2024. Dự kiến Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận sẽ giám sát trực tiếp tại các đơn vị trong Quý II/2024.

Thực hiện Chương trình công tác của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND quận năm 2024, Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 19/3/2024 của Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng về việc thành lập Đoàn giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Ngày 26/3/2024, tại trực sở HĐND-UBND Quận số 33 Đại Cồ Việt, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận đã triển khai các nội dung làm việc của Đoàn theo kế hoạch. Theo đó, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận sẽ giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường, qua đó đánh giá thực trạng công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận, đề cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực thi chức trách, nhiệm vụ ở các lĩnh vực nêu trên gắn với thực hiện Kế hoạch số 152-KH/QU ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng về thực hiện Chỉ thị số 24.-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Ngọc Phương - Trưởng Đoàn giám sát đã phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Đoàn giám sát, quá trình giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện giám sát. Đối tượng giám sát gồm UBND và Chủ tịch UBND ba phường Trương Định, Phố Huế, Quỳnh Mai. Các phường cần xây dựng báo cáo về công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/3/2024. Dự kiến Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận sẽ giám sát trực tiếp tại các đơn vị trong Quý II/2024.