Ban Kinh tế Xã hội HĐND quận Hai Bà Trưng giám sát việc chấp hành các quy định trong thực hiện các chỉ tiêu tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa
Ngày đăng 20/12/2023 | 17:00  | Lượt xem: 725

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-KTXH ngày 31/10/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Hai Bà Trưng về Thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành các quy định trong thực hiện các chỉ tiêu tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa theo Nghị quyết của HĐND quận và Chuyên đề 09-CĐ/QU ngày 05/7/2021 của Quận ủy về phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025,

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-KTXH ngày 31/10/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Hai Bà Trưng về Thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành các quy định trong thực hiện các chỉ tiêu tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa theo Nghị quyết của HĐND quận và Chuyên đề 09-CĐ/QU ngày 05/7/2021 của Quận ủy về phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025, trong thời gian cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2023, Ban Kinh tế xã hội HĐND quận đã triển khai việc giám sát đối với phòng Văn hóa - Thông tin quận và UBND các phường Bạch Đằng, Minh Khai theo kế hoạch.

Đoàn giám sát gồm 07 đại biểu HĐND quận là thành viên của Ban Kinh tế xã hội, nội dung giám sát việc chấp hành các quy định trong thực hiện các chỉ tiêu tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa đối với 03 đơn vị trên trong khoảng thời gian từ tháng 01/2022 đến hết tháng 10/2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện việc chấp hành các quy định trong thực hiện các chỉ tiêu tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa theo Nghị quyết của HĐND quận và Chuyên đề 09-CĐ/QU ngày 05/7/2021 của Quận ủy về phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025. Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chấp hành thực hiện, nêu những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền.

Ông Bùi Thanh Tùng - Trưởng ban KTXH triển khai các nội dung của Đoàn giám sát

Qua giám sát thực tế, Đoàn giám sát đánh giá kết quả thực hiện Chuyên đề 09, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đạt hiệu quả thiết thực. Triển khai tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận. Phối hợp thực hiện tốt các mô hình cụ thể, thiết thực hỗ trợ giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chống tái nghèo. Những hoạt động đó đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu Kinh tế - Văn hóa xã hội - An ninh quốc phòng trong năm 2023.

Việc xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tổ chức thực hiện chuyên đề số 09 của Quận ủy Hai Bà Trưng tại địa bàn các phường đã có nhiều chuyển biến tích cực, các quy trình công khai, dân chủ để Nhân dân và người lao động được biết, được bàn, góp ý kiến và giám sát đã được chú trọng và tạo điều kiện, tạo sự đồng thuận, nhất trí làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và tổ chức điều hành của chính quyền, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn.