Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp chuyên đề
Ngày đăng 04/05/2023 | 16:30  | Lượt xem: 188

Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 78 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 quy định về tổ chức Kỳ họp của Hội đồng Nhân dân; ngày 28/4/2023, Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp chuyên đề theo đề nghị của Chủ tịch UBND quận để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tham dự kỳ họp gồm các đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo UBND quận và một số phòng, ban chuyên môn thuộc quận.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng cho biết: Kỳ họp thứ 7, HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và công tác tổ chức cán bộ của quận.

Tại kỳ họp, HĐND quận đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Bắc (Nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch) do đã nghỉ chế độ và tiến hành bầu Ủy viên UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đỗ Phương Nga, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận.

Kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng
khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND quận đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ huyện Ba Vì kinh phí xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 10 tỷ đồng để thực hiện các dự án Xây dựng hạ tầng các khu thể thao ngoài trời, kết hợp lắp đặt thiết bị đồ chơi trẻ em xã Minh Quang và xây dựng hạ tầng các khu thể thao ngoài trời, kết hợp lắp đặt thiết bị đồ chơi trẻ em xã Đông Quang, huyện Ba Vì, nguồn vốn hỗ trợ được trích từ tiền sử dụng đất các năm chưa sử dụng của quận. 

Đồng thời, thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn quận; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. Cụ thể, phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án, gồm: Xây dựng trường Mầm non tại 418 Bạch Mai; xây dựng trường Tiểu học tại 418 Bạch Mai; cải tạo, mở rộng trường THPT Thăng Long; cải tạo, sửa chữa trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; số hóa kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết từ 31/12/2021 trở về trước; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Xây dựng trường mẫu giáo Chim non.

Các đại biểu HĐND quận biểu quyết thông qua các dự án

HĐND quận cũng thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 với nội dung: Bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư đối với 06 dự án đã được HĐND quận phê duyệt chủ trương đầu tư; cập nhật, điều chỉnh, điều hòa vốn kế hoạch đầu tư công 2021-2025, bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư đối với 6 dự án, nguồn vốn thực hiện từ nguồn giảm kế hoạch vốn một số dự án không thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí năm 2023.
Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong đó bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư đối với 6 dự án đã được HĐND quận phê duyệt chủ trương đầu tư; cập nhật, điều chỉnh, điều hòa vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023, bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư đối với 6 dự án, nguồn vốn thực hiện từ nguồn giảm kế hoạch vốn một số dự án không thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí năm 2023.