Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng triển khai Đoàn giám sát việc thực hiện Chuyên đề 12-CĐ/QU, ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy
Ngày đăng 22/02/2023 | 16:00  | Lượt xem: 452

Ngày 21/02/2023, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng triển khai Đoàn giám sát việc thực hiện Chuyên đề 12-CĐ/QU, ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng được thành lập tại Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 14/02/2023, thành viên Đoàn giám sát gồm 10 người là đại biểu HĐND quận và thành viên hai Ban HĐND quận do ông Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn.

Chuyên đề 12-CĐ/QU, ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy nhằm đánh giá thực trạng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn quận, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của cán bộ, giáo viên; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; hình thành nhân cách con người Việt Nam: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND quận - Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Phương triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện Chuyên đề 12-CĐ/QU, ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy, trong đó nêu rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chuyên đề 12. Xác định rõ trách nhiệm của UBND quận, Phòng Giáo dục & Đào tạo quận và các trường học công lập trên địa bàn trong việc tổ chức thực hiện Chuyên đề 12, đồng thời kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quang cảnh buổi triển khai giám sát 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận sẽ giám sát kết quả thực hiện Chuyên đề 12 trong khoảng thời gian từ tháng 08/2021 đến hết tháng 02/2023 đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, 06 trường Trung học cơ sở, 04 trường Tiểu học và 02 trường Mẫu giáo, Mầm non trên địa bàn quận bằng hình thức xem xét báo cáo của các đơn vị, sau đó Đoàn giám sát sẽ tiến hành làm việc trực tiếp và giám sát trực tiếp tại một số đơn vị.

Thời gian thực hiện giám sát trong Quý 1 và Quý 2 năm 2023.