Thường trực HĐND quận triển khai các nội dung làm việc của Đoàn giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 07/09/2023 | 16:30  | Lượt xem: 606

Thực hiện Chương trình công tác của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND quận năm 2023, Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 17/7/2023 của Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng về việc thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, ngày 05/9/2023, Thường trực HĐND quận đã triển khai các nội dung làm việc của Đoàn giám sát theo kế hoạch.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận sẽ giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn quận, qua đó đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn quận thực hiện chương trình số 12-CTr/QU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025” và Chuyên đề số 02-CĐ/QU về “Nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021 - 2026”, đồng thời sau giám sát Đoàn giám sát sẽ kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới.

Thường trực HĐND quận triển khai nội dung Đoàn giám sát

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND quận phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Đoàn giám sát, quá trình giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện giám sát. Nội dung giám sát về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn các phường từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2023: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; công tác xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng, khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu...; công tác đảm bảo cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật…; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự, công tác thực hiện chính sách hậu phương quân đội,...

Đoàn giám sát sẽ thực hiện giám sát tại ba phường Quỳnh Lôi, Bạch Mai, Thanh Nhàn trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2022 đến ngày 14/9/2023.