Thường trực Hội đồng Nhân dân quận triển khai các nội dung giải trình và giám sát Quý 4 năm 2023
Ngày đăng 03/11/2023 | 10:20  | Lượt xem: 222

Chủ trì cuộc họp ông Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch HĐND quận.

Thực hiện Chương trình số 182/CTr-HĐND ngày 30/12/2022 của Thường trực HĐND quận về Chương trình công tác của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND quận năm 2023, ngày 01/11/2023, tại trụ sở HĐND & UBND quận Hai Bà Trưng, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận tổ chức họp triển khai các Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 30/10/2023 về tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 26/6/2014 của HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014 và những năm tiếp theo trên địa bàn quận Hai Bà Trưng” và Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 30/10/2023 của Thường trực HĐND quận về việc thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện đối với các dự án phải hoàn thành trong năm 2023 trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Chủ trì cuộc họp ông Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch HĐND quận, các ông (bà) Thường trực HĐND quận, lãnh đạo hai Ban HĐND, Văn phòng HĐND & UBND quận; đại diện các đơn vị là đối tượng giải trình, giám sát gồm ông Phan Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND quận, ông Trịnh Lê Đức - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, bà Nguyễn Thị Thu Ánh - Phó trưởng phòng Quản lý đô thị, bà Phan Thùy Trang - Phó trưởng phòng Tư pháp và cán bộ, chuyên viên các đơn vị có liên quan.

 

Về nội dung phiên giải trình, Thường trực HĐND quận quyết định tổ chức phiên giải trình nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 26/6/2014 của HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014 và những năm tiếp theo trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của UBND quận, các phòng, ban chuyên môn của UBND quận và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nội dung trên, đồng thời kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Về nội dung giám sát, Thường trực HĐND quận quyết định thành lập Đoàn giám sát 09 thành viên gồm các ông (bà) Thường trực HĐND quận, các Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, đoàn sẽ tiến hành giám sát đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phòng Tài chính - Kế hoạch quận nhằm đánh giá kết quả thực hiện đối với các dự án phải hoàn thành trong năm 2023 trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023, đồng thời kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án trên.

Dự kiến nội dung hoạt động giải trình và giám sát được thực hiện trong tháng 11 năm 2023.