Thường trực Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức họp liên tịch giữa ba cơ quan
Ngày đăng 03/11/2023 | 10:02  | Lượt xem: 578

Ngày 30/10/2023, tại trụ sở HĐND & UBND quận Hai Bà Trưng, Thường trực Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức họp liên tịch giữa ba cơ quan để thống nhất các nội dung chương trình Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QC-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 14/3/2022 về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021 - 2026, trên cơ sở Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND quận trong năm 2023;

Ngày 30/10/2023, tại trụ sở HĐND & UBND quận Hai Bà Trưng, Thường trực Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức họp liên tịch giữa ba cơ quan để thống nhất các nội dung chương trình Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự cuộc họp gồm ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, ông Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch HĐND quận, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND quận, bà Nguyễn Xuân Diệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các ông (bà) Thường trực HĐND quận, lãnh đạo hai Ban HĐND và Văn phòng HĐND & UBND quận.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Văn phòng HĐND & UBND quận trình bày dự thảo thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND quận, lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã đóng góp ý kiến thống nhất về công tác chuẩn bị và dự kiến nội dung kỳ họp.

Theo đó, Kỳ họp 10 HĐND quận sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc mà đại biểu HĐND quận và cử tri trên địa bàn quận quan tâm; Đồng thời xem xét những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền về phát triển kinh tế - xã hội của quận, thông qua kết quả giám sát chuyên đề của HĐND quận trong năm 2023, dự kiến chương trình giám sát năm 2024, thông qua dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách quận năm 2024, xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, phân bổ chỉ tiêu biên chế và lao động hợp đồng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các phường năm 2024....

Dự kiến kỳ họp 10 HĐND quận diễn ra trong 03 ngày vào trung tuần tháng 12 năm 2023.