Thường trực Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận họp liên tịch ba cơ quan để thống nhất các nội dung chương trình Kỳ họp thứ 11 HĐND Quận
Ngày đăng 01/04/2024 | 15:30  | Lượt xem: 212

Ngày 29/3/2024, tại trụ sở HĐND & UBND quận Hai Bà Trưng, Thường trực Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức họp liên tịch ba cơ quan để thống nhất các nội dung chương trình Kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp chuyên đề HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QC-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 14/3/2022 về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021 - 2026, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND quận về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND quận nhằm kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Ngày 29/3/2024, tại trụ sở HĐND & UBND quận Hai Bà Trưng, Thường trực Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức họp liên tịch ba cơ quan để thống nhất các nội dung chương trình Kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp chuyên đề HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ trì cuộc họp ông Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận, cùng tham dự có bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND quận, bà Nguyễn Xuân Diệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận, các ông (bà) Thường trực HĐND quận, lãnh đạo hai Ban HĐND và Văn phòng HĐND & UBND quận.

Hội nghị liên tịch ba cơ quan

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe Văn phòng HĐND & UBND quận trình bày dự thảo thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp chuyên đề HĐND quận, lãnh đạo HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam quận đã đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất về công tác chuẩn bị cũng như dự kiến nội dung kỳ họp. Theo đó, Kỳ họp 11 - Kỳ họp chuyên đề HĐND quận sẽ xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua các nội dung về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các phường giai đoạn 2023 - 2025 quận Hai Bà Trưng; Phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 02 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.  

Dự kiến Kỳ họp 11 - Kỳ họp chuyên đề của HĐND quận sẽ diễn ra vào ngày 09/4/2024./.