HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Phiên họp tháng 7 năm 2019 của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 31/07/2019 | 10:03

Ngày 29/7/2019, tại trụ sở HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Chủ tịch HĐND quận chủ trì phiên họp tháng 07/2019 của Thường trực HĐND quận, cùng dự có các đồng chí trong thường trực; đồng chí Vũ Văn Hoạt - Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Phó hai Ban HĐND quận và Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND quận xem xét, đánh giá các nội dung: Kết quả hoạt động tháng 07/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2019 của HĐND quận; đánh giá kết quả giám sát, khảo sát của thường trực và hai Ban HĐND quận; xem xét, thống nhất nội dung giao ban quý III/2019 giữa Thường trực HĐND quận với Thường trực HĐND phường. Đồng thời Thường trực HĐND, UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc quận thống nhất thời gian, nội dung, chương trình phiên giải trình của Thường trực HĐND quận.

Trong tháng 7/2019, Thường trực tiếp tục tổ chức triển khai các nội dung, chương trình công tác của HĐND, Thường trực, hai Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND quận năm 2019 đảm bảo thời gian, chất lượng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. Trọng tâm là các chùm hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 08/2019, Thường trực HĐND quận đề nghị hai Ban HĐND quận, Văn phòng HĐND&UBND quận và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; chương trình công tác của Thường trực và hai Ban HĐND quận năm 2019 đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác giám sát, khảo sát và đặc biệt công tác chuẩn bị cho phiên giải trình của Thường trực HĐND quận.

Vũ Đức Tuynh - Văn phòng HĐND&UBND quận