HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân Phường Phố Huế thực hiện tốt công tác tiếp công dân trong tháng
Ngày đăng 22/08/2019 | 09:52

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của HĐND phường, công tác tiếp dân là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, có vai trò quan trọng tăng cường mối liên hệ giữa chính quyền và nhân dân. Làm tốt công tác này góp phần quan trọng củng cố lòng tin của nhân dân với cơ quan dân cử trên địa bàn phường. Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND phường chú trọng tới công tác tiếp công dân theo hướng gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của công dân.

Hàng tháng, Thường trực HĐND, hai ban và đại biểu HĐND phường thực hiện tốt lịch tiếp công dân tại trụ sở phường và nơi ứng cử. Những vấn đề dân sinh bức xúc như trật tự đô thị; vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... được các đại biểu tổng hợp, phản ánh chính quyền phường kịp thời giải quyết. Với vai trò giám sát đúng luật, đúng quy định của các đại biểu, trong thời gian qua các vấn đề dân sinh bức xúc phát sinh được UBND phường kịp thời giải quyết, tạo sự ủng hộ từ cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường: quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng; công tác trật tự đô thị tại các tuyến phố, đường ngang và các sân tập thể được chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp sắp xếp, quản lý trật tự, gọn gàng. Ngày 16/8/2019, UBND phường tổ chức tiếp nhận công trình “Sân chơi thiếu nhi” do Quận đoàn Hai Bà Trưng tặng tại sân nhà B2H5 tập thể Nguyễn Công Trứ, tạo điều kiện cho nhân dân hoạt động thể dục thể thao. Những kết quả chính quyền phường đạt được, đại biểu HĐND phường tích cực phản hồi đến các cử tri và được nhân dân hết lòng ủng hộ.

Có thể thấy vau trò tích cực, chủ động của đại biểu HĐND phường trong nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân theo nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền làm chủ, giúp Thường trực HĐND, đại biểu HĐND phường thực hiện hiệu quả tiếp dân định kỳ, việc phản hồi đến cử tri kịp thời tạo mối liên hệ tốt giữa chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường.

Dương Thu Hường - UBND phường Phố Huế