HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân phường Minh Khai tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019
Ngày đăng 29/08/2019 | 15:13

Chiều ngày 26/8/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Minh Khai tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019.

Tới dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Ban - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, chủ trì phiên họp. Cùng dự các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ, Công an phường; lãnh đạo hai ban HĐND, trưởng nhóm đại biểu HĐND phường.

Phiên họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, hai ban HĐND trong tháng, định hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo; đánh giá, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề năm 2019 của hai Ban HĐND; trao đổi một số nội dung liên quan đến các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường trong thời gian tới.

Tại phiên họp, thường trực HĐND phường báo cáo kết quả công tác giám sát thường xuyên về kết quả thực hiện công tác trong tháng 8/2019; trưởng hai Ban HĐND phường báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2019, nội dung chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị lãnh đạo UBND phường về các nội dung giám sát. Các đại biểu tham dự phiên họp thẳng thắn trao đổi, báo cáo nội dung công việc triển khai trong tháng với kết quả cụ thể, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn hiện tại… Đại diện lãnh đạo UBND phường, Công an phường báo cáo, trao đổi, làm rõ các ý kiến, đề xuất của của thường trực HĐND và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Ban - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; chỉ đạo triển khai tập trung thực hiện hoạt động chủ yếu trong tháng 9/2019 của thường trực HĐND phường: UBND phường tập trung chỉ đạo, điều hành giải quyết, khắc phục các nội dung được giám sát về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản; các nội dung liên quan đến bức xúc dân sinh trên địa bàn phường; đại biểu HĐND phường duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo lịch và các nhiệm vụ, công việc trong tháng 9/2019; một số nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường trong thời gian tới.

                Giang Vũ - UBND phường Minh Khai